Projektai

es_projektas

UAB „Šiaurės banga“ vykdo projektą „UAB „Šiaurės banga” konkurencingumo skatinimas diegiant e-komercijos sprendimus”. Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1463. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 24 750,00 Eur ES finansinės paramos lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – verslo sprendimų diegimas siekiant didinti įmonės pajamų augimą. Bendrovės pagrindinė veikla yra darbo rūbų nuoma ir nuolatinė jų priežiūra. Siekiant užtikrinti efektyvią įmonės veiklą, esant Covid-19 ligos protrūkio situacijai Lietuvoje, įmonė planuoja įsidiegti klientų savitarnos sistemą ir integruoti ją su esamomis įmonės naudojamomis sistemomis, kurios sudarytų sąlygas automatizuotai valdyti užsakymus ir suteiktų klientams pilną prieigą prie paslaugos valdymo. Šios investicijos leis sudaryti palankias sąlygas įmonės augimui ir darbo našumui, nes pagreitės ir bus automatizuoti visi su klientų savitarna ir aptarnavimu susiję procesai, o įmonės darbuotojai daugiau laiko galės skirti paslaugų teikimo funkcijų atlikimui.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-27.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-20.