Pirkšanas noteikumi un nosacījumi

PREČU PIEGĀDE

1. Pircējam ir iespēja izņemt preci: pēc piegādes uz kurjera norādīto adresi vai no pasta nodaļas.

2. Pircējs, kurš, veicot pasūtījumu, ir izvēlējies piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstā norādītajiem termiņiem. Šie nosacījumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav vajadzīgās preces noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes noteikumiem.

4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

5. Pircēja pienākums visos gadījumos nekavējoties informēt pārdevēju, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtīta prece vai tās nepareizs daudzums,vai prece ir nepilnīgi nokomplektēta.

6. Visos gadījumos pircējam, kurš piegādes laikā pamana pakas bojājumus, par šiem pārkāpumiem ir jānorāda komentāri vai jāuzraksta atsevišķs dokuments kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādē.

7. Pircējs piekrīt, ka gadījumā, ja nosūtītā paka netiek izņemta Pircēja vainas dēļ, Pircēja pienākums ir apmaksāt pakas atkārtotas nosūtīšanas un atgriešanas izmaksas.
 

PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

1. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam tiek dota iespēja 14 dienu laikā paziņot Pārdevējam par preces trūkumiem pa e-pastu, pa pastu, aizstāt viņam piegādātās preces pret citu līdzīgu preci vai atgriezt to.

2. Saņemot kvalitātes prasībām neatbilstošu preci, Pircēja pienākums ir nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, nosūtot pieteikumu pa e-pastu.

3. Pircējam ir jāatgriež prece oriģinālajā un nebojātā iepakojumā. Pircējs ir atbildīgs par preču komplektāciju un iepakošanu. Ja preces nav pareizi saliktas un iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto preci. Lai atgrieztu preci, pircējam ir jāpieslēdzas mūsu pašapkalpošanās sistēmai un jāizsniedz pieteikums preces atgriešanai.

4. Preci nevar atgriezt, ja tā ir lietota un/vai bojāta un/vai zaudējusi izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bijušas nepieciešamas preces apskatei, netiek uzskatītas par būtiskām produkta izskata izmaiņām ).

5. Atgriežot bojātu preci, Pircējs preci piegādā pats vai nosūta par saviem līdzekļiem ar Pārdevēja norādīto piegādes veidu. Piegādes izmaksas (ja tās nepārsniedz Pārdevēja norādīto piegādes veida cenu) par nekvalitatīvas preces nosūtīšanu kompensē Pārdevējs.

6. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto summu par atgriezto preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad preces tika atgrieztas Pārdevējam.

7. Pārdevējs atmaksā naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Pircējs izmantoja sākotnējā maksājuma darījuma veikšanai, ja vien Pircējs nepārprotami piekrīt citam maksājuma veidam. Jebkurā gadījumā Pircējs nemaksā nekādas maksas, kas saistītas ar šādu atgriešanu.

8. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma vai preču piegādes līguma, izmantojot saziņas līdzekļus, tai skaitā internetu, nenorādot iemeslus.

9. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no dienas, kad viņš vai viņa pasūtījumā norādītā persona ir saņēmusi pasūtītās preces. Pircēja pienākums ir nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikumu iesniegšanas Pārdevējam nosūtīt preci Pārdevējam vai citai tā pilnvarotai personai. Termiņš netiek pārkāpts, ja Pircējs preci nosūtījis pirms 14 dienu termiņa beigām.

10. Lai izmantotu tiesības atkāpties no pirkuma līguma, pircējam par savu lēmumu atkāpties no pirkuma līguma jāpaziņo Pārdevējam, nosūtot iesniegumu uz e-pastu. (Pircējs var izmantot līguma atteikuma veidlapas paraugu, kas apstiprināts ar Lietuvas Republikas tieslietu ministra 2014. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 1Р-154 “Par informācijas paraugu par līguma veidlapu atteikšanās no līguma”). distances līgumu vai ārpus telpām noslēgtu līgumu un distances līguma paraugu vai tirdzniecības telpās noslēgtā līguma atteikuma formas neapstiprinājumu. Veidlapu var atrast šeit).

11. Pircēja lūgums nomainīt preci tiek apmierināts, ja prece netika lietota, ir labā stāvoklī, ir saglabātas tās patēriņa īpašības un noformējums, un pircēja rīcībā ir pierādījumi, kas apliecina, ka viņš preci iegādājies E. veikalā www. siauresbanga.lt.

12. Pircējam atgriežot preces saskaņā ar noteikumu 8.8. saskaņā ar 1. punktu, ir jāsedz tiešās preču atgriešanas vai apmaiņas izmaksas

13. Preču atgriešanai, ja tās atbilst kvalitātes prasībām, attiecas arī šo noteikumu 8.2., 8.5., 8.6.